Przeszkody Spartan trafiają w serca zawodników, którzy walczą podczas naszych wyścigów. Ścigaj się podczas wyścigu, nasze przeszkody prowokują nawet najbardziej doświadczonych zawodników. Weźmy pod uwagę wspinanie się po linie. Jeżeli nie masz silnie zbudowanej górnej części ciała lub nie znasz techniki wspięcia się po linie czeka na ciebie kara w postaci 30 burpee. Kolejną przeszkodą jest rzut włócznią. Ile razy widziałeś zawodników, którzy nie trafili do celu, podczas gdy innym nie sprawiało to najmniejszego kłopotu?

Na swojej drodze do zwycięstwa spotkasz wiele przeszkód, poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

STANDARDOWE ZASADY / INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESZKÓD:

OGÓLNE INSTRUKCJE

Obowiązkiem każdego zawodnika jest poznanie i zrozumienie zasad dotyczących zawodów oraz każdej konkretnej przeszkody. Jeżeli nie rozumiesz konkretnej instrukcji, spróbuj zapytać dyrektora wyścigu lub wolontariusza, zanim zaczniesz pokonywać przeszkodę.
Zasady wyścigu mogą być modyfikowane w dowolnym momencie w zależności od kraju, rodzaju wyścigu, liczby zawodników, pogody i sezonu. Szczegółowe instrukcje najczęściej używanych przeszkód można znaleźć po prawej stronie tej strony. Kompletny podręcznik można pobrać tutaj.

INSTRUKCJE WERBALNE

Instrukcje przekazywane są ustnie podczas odprawy przed wyścigiem przez dyrektora zawodów, wolontariusza lub innego pracownika lub podane ustnie przy określonej przeszkodzie lub w pisemnych instrukcjach dotyczących konkretnego wydarzenia. Mają one pierwszeństwo przed zasadami podanymi poniżej. Niektóre przeszkody mogą zostać zmodyfikowane, aby stanowić większe wyzwanie lub miały różnice w ich prawidłowym wykonaniu. Należy przestrzegać instrukcji podanych przez wolontariusza lub innego pracownika na przeszkodzie. Zdarza się, że instrukcje pokonywania przeszkód są modyfikowane z różnych powodów np. terenowych, logistycznych.

DEFINICJE PRZESZKÓD

Przeszkody Spartan są podzielone na trzy różne kryteria.

1. Pierwszym kryterium dzielącym przeszkody jest: konieczność. Tutaj przeszkody są podzielone na dwie podstawowe grupy: obowiązkowe i nieobowiązkowe / opcjonalne.

2. Drugim kryterium podziału przeszkód jest liczba prób ich ukończenia. Tutaj pokonujemy przeszkody na torze, które są maja jedną próbą, lub przeszkody, które można pokonać przez kilkukrotnie.
3. Trzecie kryterium, według którego dzielimy przeszkody, to możliwość skorzystania z pomocy. Oto dwa zestawy przeszkód. Jedna grupa to przeszkody, które trzeba pokonać bez pomocy, tj. Każdy zawodnik. Drugą grupę tworzą przeszkody, na których zawodnicy mogą sobie nawzajem pomagać. Oto jeden wyjątek. Biegacze Elite i Age Group nie mogą w ogóle sobie pomagać.

Obowiązkowe przeszkody mogą zostać ukończone:
• dla dowolnej liczby prób
• bez limitu czasowego
• bez możliwości odbycia kary
• jeśli zawodnik nie ukończył przeszkody, musi ją powtórzyć
• jeśli zawodnik nie jest w stanie ukończyć przeszkody, musi oddać swój czip i jest zdyskwalifikowany.

Przykłady obowiązkowych przeszkód obejmują, ale nie są ograniczone do:
Tire Carry
Sand Bag Carry
Log Carry
Chain Carry
Bucket Carry
Carry of other weights
Tractor pull = concrete, metal, wood or other weights
Barbed Wire Crawl
Rolling Mud
Fire Jump
Watter Pits
Spider Web
Farmers Carry
Jump Rope
Push Ups
Box Jumps
Jerry Can Carry
Armer

Nieobowiązkowe, opcjonalne przeszkody

Każda przeszkoda musi być wypróbowana przed zawodnika. Oznacza to, że biegacz musi co najmniej dotknąć przeszkody, przejść przez wodę lub ciężki teren, zanim zacznie się wykonywanie kary.

Jedynym wyjątkiem, w którym niepotrzebne jest dotknięcie przeszkody jest pływanie. Tutaj osoby nie umiejące pływać powiadamiają wolontariusza, że nie mogą / nie potrafią pływać i otrzymują kare. O ile instrukcja przed wyścigiem nie stanowi inaczej.

Niektóre opcjonalne przeszkody mają tylko jedno podejście.

• zwykle tylko jedną próbą
• bez limitu czasowego
• z możliwością podjęcia kary
• jeśli zawodnik nie ukończył przeszkody, musi przyjąć karę
• zwykle przeszkody, w których pomoc nie jest dozwolona.

Lista nieobowiązkowych przeszkód:

W tej kategorii uwzględniono wszystkie przeszkody, które nie znajdują się na liście obowiązkowych przeszkód.

Monkey Bar/ T-bar
Multi-Rig
Log Hop
Traverse Wall/ “Z” Traverse Wall
Tyrolean Traverse
Slip and Slide
Balance
Memorization test
Dip Walk
Olympus
Ball throw
Slack line
Tarzan Swing
Spartan Ladder
Ape Hanger
Twister
Helix

POMOC NA PRZESZKODACH

W przypadku wszystkich fal OPEN niektóre przeszkody mogą być wykonane przy pomocy innych biegaczy, a niektóre przeszkody nie mogą. Muszą być wykonywane indywidualnie. Zawodnicy Elite and Age Group nie mogą pomagać sobie nawzajem w pokonywaniu przeszkód.

Lista przeszkód, w których można uzyskać lub zapewnić pomoc zawodnikom:

Slippery Wall
Reverse Wall
Rolling mud
Walls all hights
Cargo Net

Lista przeszkód, na których nie można uzyskać pomocy:

Traverse wall
Monkey bar
T bar
Multi rig
Hercules hoist
Atlas carry
Balance
Rope climb
Log hop
Bucket carry
Tractor pull
Sand bag carry
Spear man

LICZBA PRÓB

Wszystkie przeszkody muszą zostać podjęte. „Próba” definiowana jest jako dotknięcie przeszkody. W niektórych przypadkach to może obejmować wchodzenie w wodę (wspinanie się po linie) lub inne trudne tereny, aby dostać się do samej przeszkody.
Niektórych przeszkód można próbować bez ograniczeń (slip wall, inne ściany). Jeśli biegacz spróbuje większą ilość prób niż jedną , musi ustąpić zawodnikowi, który podejmuje próbę po Ra pierwszy. Niektóre przeszkody wymagają tylko jednej próby (spear man, traverse wall).

Jedynym wyjątkiem jest przeszkoda: pływanie. W tym przypadku osoby nie umiejące pływać muszą zgłosić sędziemu, wolontariuszowi, że nie są w stanie pływać, a otrzymają specjalną ilość burpees. Osoby nie umiejące pływać otrzymają zdecydowanie więcej niż 30 sztuk burpees.

Przeszkody z jedną próbą:

• takie przeszkody można ukończyć tylko jedną próbą
• jeśli nie pokonasz przeszkody, musisz wykonać karę 30 burpees
• Po rozpoczęciu musisz ukończyć karę lub ją zastosować.

Monkey Bar/ T-bar
Multi-Rig
Spear Throw
Log Hop
Traverse Wall/ “Z” Traverse Wall
Tyrolean Traverse
Slip and Slide
Balance
Memorization test
Dip Walk
Olympus
Ball throw
Slackline
Tarzan Swing
Spartan Ladder
Ape Hanger
Twister
Helix

Przeszkody z wielokrotną próbą:

• te przeszkody mogą być podjęte przez zawodnika więcej niż jeden raz, dopóki przeszkoda nie zostanie ukończona
• jeśli zawodnik ma trudności z kilkakrotnym próbowaniem, musi zwolnić przeszkodę zawodnikowi, który podejmuje pierwszą próbę pokonania przeszkody.

Wall all hights
Inverted Wall
Atlas Carry
Tire or Log Flip
Plate Drag
Spartan Sled
Rolling mud, Trenches
Over – Under – Through
Slip Wall
A-Frame Cargo
Vertical Cargo
Dunk Wall
Bridge
Stairway to Sparta
Fire Jump
Hurdles
Hercules Hoist
Rope Climb
Bender

STREFA BURPEE

Przeszkody mogą mieć wyznaczoną „strefę Burpee” lub „miejsce Burpee”. Zawodnicy są zobowiązani do ukończenia swoich kar w wyznaczonej strefie lub miejscu, wykonanie burpee jest monitorowanie przez wolontariuszy / sędziów i / lub kamery wideo. Sędziowie / wolontariusze mogą na podstawie filmów ocenić wykonanie burpee w celu sprawdzenia czy uczestnik wykonał poprawie i w określonej ilości karę. Strefy burpee istnieją ze względów bezpieczeństwa oraz w celu umożliwienia uczestnikom wykonanie kar. Blokowani einnym uczestnikom możliwości wykonania burpee podczas odbywania własnej kary oceniane jest jako „niesportowe zachowanie” i może być karane.

PRZEGLĄD KAMER

Ocena zapisu z kamery może zmienić wynik wyścigu, a wyniki nie są ostateczne, dopóki przegląd kamery i sędziowie/ wolontariusze nie zatwierdzą wyników i nie ocenią kar.

DEFINICJA KARY BURPEE

Ciało zawodnika powinno znaleźć się na ziemi, nogi są wyprostowane i równoległe do podłoża, klatka piersiowa dotyka ziemi. Kolejnym etapem jest wyskok do góry podczas, którego ciało i nogi są proste i prostopadłe do podłoża, z rękami nad głową i oderwaniem stóp od ziemi. Szczegółowe informacje na temat prawidłowego wykonania burpee można znaleźć tutaj.