Obstacle Manual

Obstacle Manual

• Instrukcje przekazywane są ustnie przed wyścigiem przez Dyrektora Zawodów lub ustnie przy przeszkodzie lub w pisemnych instrukcjach przesyłanych przed wydarzeniem i mają one pierwszeństwo przed zasadami opisanymi poniżej. Niektóre przeszkody mogą być zmodyfikowane przed niektórymi biegami, aby były trudniejsze lub aby miały różnice w ich prawidłowym wykonaniu. Instrukcje podane do przeszkód muszą być przestrzegane. Jest to dość ważne dla zmodyfikowanych przeszkód szczególnie dla różnych uzależnień terenowych, logistycznych lub twórczych.

• Przeszkody mogą mieć wyznaczoną „strefę „Burpee” lub „miejsce Burpee”. Uczestnicy są zobowiązani do ukończenia kary Burpee w wyznaczonej strefie lub miejscu, wykonanie Burpee monitorowane jest przez sędziów i / lub przez kamery wideo. Sędziowie mogą na podstawie filmów oceniać wykonanie Burpee w celu sprawdzenia czy uczestnik wykonał poprawnie i w określonej ilości karę Burpee. Strefy Burpee istnieją ze względów bezpieczeństwa oraz w celu umożliwienia uczestnikom wykonania kar. Blokowanie innym uczestnikom możliwości wykonania Burpee podczas odbywania własnej kary oceniane jest jako „niesportowe zachowanie” i może być karane.

• Sprawdzenie zapisu z kamer może zmienić wynik biegu, a wyniki nie są oficjalne dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza filmu, sprawdzone wykonanie kar i wyniki nie zostaną zatwierdzone.

WALLS, 6’ , 7’ , 8’ , +
Instrukcja dla uczestnika
– należy wspinać się na ścianę bez dotykania konstrukcji nośnej. – tylko kobiety mogą korzystać ze „stopni”
– tylko zawodnicy ELITE nie mogą pomagać sobie nawzajem.
Niepoprawne wykonanie:
– ktoś nie jest w stanie wspiąć się na ścianę i korzysta z konstrukcji nośnej.
w tym mężczyźni za pomocą „stopni” przeznaczonych dla kobiet
– zawodnicy ELITE , którzy pomagają sobie nawzajem
– uczestnik może próbować pokonać tę przeszkodę, aż do skutku lub poprosić innego uczestnika (nie dotyczy ELITE )
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

MONKEY BARS
Instrukcja dla uczestnika
– przechodzenie od poprzeczki do poprzeczki tylko za pomocą rąk. Stopy nie mogą dotknąć ziemi lub konstrukcji. Uczestnicy nie mogą przebywać w górnej części przeszkody. Zawodnicy ELLITE nie mogą pomagać sobie nawzajem.
Niepoprawne wykonanie:
– stopy dotykają ziemi. Stopy dotykają poprzeczek nad głową
– pomoc innego uczestnika.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

POLE TRAVERSE
Instrukcja dla uczestnika
– przechodzenie wzdłuż liny tylko za pomocą rąk. Stopy nie mogą dotknąć ziemi lub konstrukcji. Uczestnicy nie mogą przebywać w górnej części przeszkody. Zawodnicy ELLITE nie mogą pomagać sobie nawzajem.
Niepoprawne wykonanie:
– stopy dotykają ziemi. Stopy dotykają poprzeczek nad głową
– pomoc innego uczestnika.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

MONKEY NET
Instrukcja dla uczestnika
– Przejdź przez siatkę tylko za pomocą rąk, i zadzwoń dzwonkiem po drugiej stronie. Uczestnicy nie mogą przebywać w górnej części przeszkody. Można używać stopy do zadzwonienia dzwonkiem.
Niepoprawne wykonanie:
– upadek z siatki.
– stopy dotykają siatki powyżej głowy.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

ROPE LADDER
Instrukcja dla uczestnika
– Wspięcie się po drabinie i zadzwonienie dzwonkiem
Niepoprawne wykonanie:
– nie zadzwonienie dzwonkiem
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

TARZAN SWING
Instrukcja dla uczestnika
– wspięcie się po linie i zadzwonienie dzwonkiem
Niepoprawne wykonanie:
– nie zadzwonienie dzwonkiem
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

SPEAR THROW
Instrukcja dla uczestnika:
– jedna próba trafienia oszczepem w cel (najczęściej kostka słomy)
– oszczep podczas próby nie dotknie ziemi (musi pozostać wbity).
Niepoprawne wykonanie:
– oszczep nie wbije się lub po trafieniu upadnie na ziemię
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

BUCKET BRIGADE
Obowiązkowe, trzeba pokonać całą trasę.
Instrukcja dla uczestnika:
– Wypełnij pojemnik (wg udzielonej instrukcji) do co najmniej dolnej części zaznaczonej linii żwirem lub piaskiem z „kosza” i nieś ten pojemnik po wyznaczonej trasie.
– Pojemnik musi powrócić wypełniony do zaznaczonej linii.
– Zaleca się wypełnienie ponad wyznaczoną linię w celu umożliwienia zaliczenia.
– Nie wolno nosić pojemnika nad swoimi ramionami (np na szyi lub głowie). Może to spowodować poważne obrażenia i nie jest dozwolone.
– Pusty pojemnik powinien trafić na wyznaczone miejsce po odbyciu całej trasy. Jeśli pojemnik wrócił ze zbyt niskim poziomem zawartości zawodnik powinien je uzupełnić ponownie pokonać trasę.
– Cała wyznaczona trasa powinna być pokonana. Personel / wolontariusze nie są odpowiedzialni za sprawdzanie każdego pojemnika po wypełnieniu ale tylko wtedy, gdy wrócisz, do nich należy decyzja czy próba jest zaliczona.
Niepoprawne wykonanie:
– powrót z niewypełnionym do wyznaczonej linii
– noszenie pojemnika na ramionach, karku, szyi lub głowie
– nieopróżnienie pojemnika w wyznaczonym miejscu po odbyciu trasy.
Kary:
– powrót z pojemnikiem wypełnionym poniżej wyznaczonej linii to wykonanie 30 Burpee – poza karą uczestnik zobowiązany jest powtórzyć wykonanie przeszkody.

ATLAS CARRY
Instrukcja dla uczestnika:
– podnieś przedmiot > zanieś go w wyznaczone miejsce > odłóż, nie zrzucaj > zrób 5 Burpee > podnieś przedmiot i odnieś go na miejsce.
Niepoprawne wykonanie:
– nikt nie może pomóc podnosić i przenosić przedmiotu
– uczestnicy ELITE nie mogą pomagać sobie nawzajem
– niewykonanie Burpee.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

BARBED WIRE CRAWL
Obowiązkowe, trzeba pokonać całą trasę. Burpee nie zwalnia z pokonania przeszkody.
Instrukcja dla uczestnika:
– czołgaj się pod drutem kolczastym. (kulanie jest dozwolone).
– jeśli używasz camelbaga lub masz ze sobą butelkę, musisz ja mieć podczas pokonywania przeszkody.
Niepoprawne wykonanie:
– Dyskwalifikacja następuje wtedy, gdy pominiesz przeszkodę, albo nie będziesz nosić ze sobą swoich rzeczy (camelbag, butelka) przez przeszkodę.
– Przejdziesz ponad drutem lub sznurkiem, który został zaprojektowany, aby przejść pod nim, chyba że przeszkoda została uszkodzona w taki sposób, że niepraktyczne jest poruszanie się inaczej

– Nie ma możliwości, aby zrobić Burpee zamiast tej przeszkody.
Kary:
– dyskwalifikacja za niepokonanie przeszkody.

HERCULES HOIST
Instrukcja dla uczestnika:
– Pociągnij linę tak aby podnieść ciężar aż podniesiesz go na sam szczyt. Obniżaj ciężar powoli i pod kontrolą, bez zwalniania liny, aż odłożysz go na ziemię. (Nie może spaść na ziemię). jak w każdym innym przypadku uczestnicy ELITE nie mogą sobie pomagać.
Niepoprawne wykonanie:
– niepodniesienie ciężaru na określoną wysokość
– swobodne zrzucenie ciężaru z wysokości.
Kary:
30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

LOG HOP
Instrukcja dla uczestnika:
– przejście po wbitych w ziemię kołkach bez dotykania ziemi. Uczestnik może dokonać kilku prób, aby stanąć na pierwszym przed przejściem na drugą stronę. Jeśli spadnie z pierwszego i dotknie drugiego, zawodnik nie może zacząć ponownie. Jeżeli ostatni będzie dotknięty, zanim zawodnik dotknie ziemi, przeszkoda zostanie oceniona jako zaliczona.
– jak w każdym innym przypadku uczestnicy ELITE nie mogą sobie pomagać.
Niepoprawne wykonanie:
– dotknięcie ziemi przed dotknięciem ostatniego kołka
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

ROPE CLIMB
Instrukcja dla uczestnika:
– wspinaj się po linie i zdzwoń dzwonkiem. Uczestnicy ELITE mają tylko jedną próbę. Nie wolno używać niczego mechanicznego do wspomagania wspinaczki
Niepoprawne wykonanie:
– niezadzwonienie dzwonkiem lub użycie niedozwolonej pomocy.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

TIRE FLIP
Instrukcja dla uczestnika:
– przerzucaj oponę określoną ilość razy
– jak w każdym innym przypadku uczestnicy ELITE nie mogą sobie pomagać.
Niepoprawne wykonanie:
– przerzucenie opony inną niż określona ilość razy.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

TRACTOR PULL
Instrukcja dla uczestnika
– ciągnij przedmiot po określonej trasie. Nie noś przedmiotu, musi być przez cały czas na ziemi. jak w każdym innym przypadku uczestnicy ELITE nie mogą sobie pomagać.
Niepoprawne wykonanie:
– podnoszenie przedmiotu
– skracanie trasy.
Kary:
– uczestnicy ELITE : dyskwalifikacja.

TRAVERSE WALL
Instrukcja dla uczestnika:
– przejście ścianki wspinaczkowej i zadzwonienie dzwonkiem.
– Nie wolno chwytać się krawędzi ścianki oraz dotykać ziemi.
– jak w każdym innym przypadku uczestnicy ELITE nie mogą sobie pomagać.
– Uczestnicy na samym początku ścianki mogą dotknąć krawędzi żeby wejść na przeszkodę. Po dotknięciu 4 „chwytów” uczestnicy muszą dojść do końca.
Niepoprawne wykonanie:
– dotknięcie ziemi
– dotknięcie górnej krawędzi po rozpoczęciu pokonywania przeszkody
– nie zadzwonienie dzwonkiem
– użycie mechanicznych pomocy do pokonania przeszkody.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

TYROLEAN TRAVERSE
Instrukcja dla uczestnika:
– uczestnik przechodzi po linie i dzwoni w dzwonek.
– jeśli przejście jest powyżej liny, stopy nie mogą dotknąć wody, jeśli jest poniżej liny, stopy mogą dotknąć wody
Niepoprawne wykonanie:
– nie zadzwonienie dzwonkiem
stopy dotknęły wody jeśli przejście było powyżej liny.
Kary:
– uczestnicy ELITE wykonują 30 Burpee, chyba że zaznaczono inaczej.
– ta przeszkoda jest połączona z wykonaniem 30 Burpee, niezależnie od kary. Jeżeli zawodnik spadł do wody, może płynąć lub iść, nie wolno zapomnieć wtedy o wykonaniu w sumie 60 Burpee.

HOBIE HOP
Instrukcja dla uczestnika:
– uczestnik umieszcza opaski wokół kostek> skacze wzdłuż wyznaczonej trasy. Podczas skoku obie stopy muszą oderwać się od ziemi w tym samym czasie.
Niepoprawne wykonanie:
– niepokonanie trasy
– obydwie nogi nie odrywały się od ziemi podczas skakania.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)

TIRE DRAG
Instrukcja dla uczestnika:
– przyciąganie opony do siebie, następnie chwytasz oponę (ale cały czas musi dotykać ziemi) i odciągasz ją na miejsce, tak aby znów naprężyć linę. Podczas niektórych prób oponę najpierw trzeba odciągnąć na miejsce z którego będzie przyciągana.
– jak w każdym innym przypadku uczestnicy ELITE nie mogą sobie pomagać.
Niepoprawne wykonanie:
– niepełne wykonanie zadania
– nieprzyciągnięcie opony lub podniesienie jej podczas powrotu do punktu startu.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)

WATER MOATS AND ROLLING MUD
Instrukcja dla uczestnika:
– pokonanie przeszkody w oznaczonym miejscu. Zakaz nurkowania.
Niepoprawne wykonanie:
– nie pozostanie w obrębie szerokości przeszkody.
Kary:
– uczestnicy obowiązkowo muszą pokonać całą trasę. Nie ma opcji wykonania Burpee w niedozwolonym miejscu, uczestnik ELITE może pokonać przeszkodę powtórnie, jeśli złe wykonanie nie było zamierzone lub spowodowane zostało przez zator na trasie wyścigu.
Jeśli nie można pokonać przeszkody:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)

OVER UNDER THROUGH
Instrukcja dla uczestnika:
– kierujesz się na pierwszą ścianę „przez”, „pod” to druga ściana, i „przez” to ostatnia ściana.
Niepoprawne wykonanie:
– niepokonanie przeszkód
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)
SAND BAG / LOG / HEAVY CARRY
Obowiązkowe, trzeba pokonać całą trasę. Nie ma opcji wykonania Burpee.
Instrukcja dla uczestnika:
– podnieś worek i pokonaj wyznaczoną trasę. Prawdopodobnie dla kobiet i mężczyzn są inne worki. Prawdopodobnie dla uczestników ELITE też są inne worki.
Niepoprawne wykonanie:
– niepokonanie wyznaczonej trasy z workiem.
– uszkodzenie lub zniszczenie worka
Kary:
– uszkodzenie lub zniszczenie worka wymaga powtórzenia trasy lub zostaniesz zdyskwalifikowany.

SLIP AND SLIDE
Instrukcja dla uczestnika:
– nogi pierwsze, nie wolno zjeżdżać głową w dół.
Niepoprawne wykonanie:
– niepokonanie całej długości przeszkody.
– zjazd głową w dół.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)

SLIPPERY WALL
Instrukcja dla uczestnika:
– pokonujesz „ściany” górą i dołem
– jak w każdym innym przypadku uczestnicy ELITE nie mogą sobie pomagać.
– Nie ma ograniczeń co do liczby prób.
Niepoprawne wykonanie:
– niepokonanie „ścian”
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)
SWIM
Obowiązkowe, trzeba pokonać całą trasę. Nie ma opcji wykonania Burpee.
Instrukcja dla uczestnika:
– bez nurkowania. Użyj liny jeśli nie możesz pływać.
Niepoprawne wykonanie:
– gdy nie dopłynąłeś do końca.
Kary:
– Dyskwalifikacja, lub 30 burpee i pokonanie alternatywnej drogi jeśli była wyznaczona.
TRENCHES
Obowiązkowe, trzeba pokonać całą trasę. Nie ma opcji wykonania Burpee.
Instrukcja dla uczestnika:
– pokonujesz rowy.
Niepoprawne wykonanie:
– nie pokonujesz rowów.
Kary:
– dyskwalifikacja.

UNDER OVER UNDER
Instrukcja dla uczestnika:
– przemienne pokonywanie „ścian” „pod”, „nad” i „pod”.
Niepoprawne wykonanie:
– niepokonywanie „ścian”.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)

INVERTED WALL
Instrukcja dla uczestnika:
– wspinaj się i przejdź przez „ścianę” używanie konstrukcji nie jest dozwolone
– jak w każdym innym przypadku uczestnicy ELITE nie mogą sobie pomagać.

Niepoprawne wykonanie:
– Każdy jest w stanie wspinać się na tę ścianę.
– Każdy, kto korzysta konstrukcji
– jak w każdym innym przypadku uczestnicy ELITE nie mogą sobie pomagać.
– uczestnik ELITE może ponawiać próby pokonania tej przeszkody, aż ją wykona prawidłowo, lub wykonuje karę.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

SPIDER WEB
Obowiązkowe, trzeba pokonać całą trasę. Nie ma opcji wykonania Burpee.
Instrukcja dla uczestnika:
– pokonujesz sieć ze sznurka, gum, drutu lub podobną.
Niepoprawne wykonanie:
– dyskwalifikacja jeśli nie pokonasz przeszkody, lub nie pokonujesz przeszkody z rzeczami z jakimi do niej dotarłeś (camelbak, butelka).
Kary:
– dyskwalifikacja jeśli nie pokonasz przeszkody.
BALANCE BEAM
Instrukcja dla uczestnika:
– przejście po belkach bez dotykania ziemi.
Niepoprawne wykonanie:
– dotknięcie ziemi, upadek przed dokończeniem przejścia po belkach.
Kary:
– Dyskwalifikacja za niewykonanie poprawnego przejścia.

BIG CARGO CLIMB
Instrukcja dla uczestnika:
– wspinaj się i przejdź przez siatkę
Niepoprawne wykonanie:
– gdy nie chcesz lub nie możesz przejść przez przeszkodę.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)

VERTICAL CARGO NET
Instrukcja dla uczestnika:
– wspinaj się i przejdź przez siatkę
Niepoprawne wykonanie:
– gdy nie chcesz lub nie możesz przejść przez przeszkodę.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)
DUNK WALL
Instrukcja dla uczestnika:
– przejdź pod „ścianą”.
Niepoprawne wykonanie:
– gdy nie chcesz lub nie możesz przejść przez przeszkodę.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi).

FIRE JUMP
Instrukcja dla uczestnika
– przeskok przez
Niepoprawne wykonanie:
– gdy nie chcesz lub nie możesz przejść przez przeszkodę.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)
BRIDGE
Instrukcja dla uczestnika:
– przejdź przez most.
Niepoprawne wykonanie:
– nieprzejście przez most.
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)

MEMORIZATION TEST
Instrukcja dla uczestnika:
– Zatrzymaj się zapamiętaj, instrukcje, lub znaki. Uczestnicy będą testowani natychmiast lub później w ciągu dnia.
Niepoprawne wykonanie:
– błędne podanie znaków, instrukcji lub znaków
Kary:
– 30 Burpee (klatka piersiowa musi uderzyć o ziemię, stopy muszą oderwać się od ziemi)

THE GAMBLE
Instrukcja dla uczestnika:
– Wybierz trasę w oparciu o dostarczone informacji, lub po prostu wybierz kierunek lub opcję losowo.
– uczestnicy ELITE będą pokierowani na jedną drogę.
Niepoprawne wykonanie:
– Niemożliwe, zatem nie ma kar

WALKER WALK
• uczestnik musi umieścić gumową opaskę wokół swoich kostek i dokończyć trasę za pomocą skoków
• uczestnik musi pokonać wszystkie przeszkody na trasie
• uczestnik musi mieć ze sobą wszystkie przedmioty, z którymi przystąpił do biegu (np plecak). Niedopuszczalne jest przekazywanie przedmiotów lub zostawienie ich na ziemi
• jeśli uczestnik będzie chodził zamiast skakać musi udać się na początek i rozpocząć skakanie od nowa
• niedozwolone jest toczenie się – to prowadzi do dyskwalifikacji
• niedozwolone jest obieranie skrótów lub pomijanie przeszkód na trasie
• uczestnik nie może umyślnie uszkodzić gumowej opaski aby poruszać się szybciej – to prowadzi do dyskwalifikacji