ZASADY SPARTAN RACE 2019
 

1. Ogólne zasady
2. Rejestracja
3. Przeszkody
4. Dyskwalifikacje
5. Szczególne zasady dla fali Elite i Age Group
6. Szczególne zasady dla dystansu Beast i Ultra
7. Postępowanie rywala
8. Wyniki i punktacja
9. Kwalifikacje
10. Drużyny
11. Nagrody dla zwycięzców
12. Reklamacje
13. Sankcje antydopingowe
14. Klęski żywiołowe lub zagrożenia bezpieczeństwa

 
 

1. PODSTAWOWE ZASADY (dla wszystkich uczestników oraz wszystkich fal)

1.1 Każdy startujący zobowiązany jest przed zawodami w pełni znać regulamin wyścigu, pokonywania przeszkód oraz jak poprawnie wykonywać Burpee.

1.2 Jeśli zawodnik nie rozumie zasad jest zobowiązany zapytać o nieścisłości organizatora przed startem lub przed pokonaniem przeszkody.

1.3 Słowne lub pisemne instrukcje dostarczone mailem przed startem przez dyrektora biegu, wolontariuszy przy przeszkodzie mają pierwszeństwo przed tymi spisanymi w regulaminie.

1.4 Zawodnicy biegną w różnych falach startu, w grupach po 250 osób w każdej z fal. Pierwsze dwa starty należą do biegaczy z fali Elite: mężczyźni startują o godzinie 8:00 (Elite Heat Men), a kobiety o godzinie 8:15 (Elite Heat Women). Następną falą jest fala Age Group, która nie jest podzielona na płcie i może być rozszerzona na więcej fal w zależności od ilości zapisanych zawodników. Fala Age Group jest przeznaczona dla zawodników startujących w klasyfikacji indywidualnej. Po zakończeniu fal Age Group rozpoczyna się start pierwszej fali Open. Po pierwszej fali Open startują fale STG, które są przeznaczone tylko dla członków grup treningowych STG (Spartan Training Group). Kolejne fale nazywają się Open i rozpoczynają się o godzinie 10:00. Fale Open przeznaczone są dla kobiet jak i mężczyzn startujących równocześnie.

Przykład fal:
8:00 Elite Men Heat (dodatkowa opłata 15 €, fala tylko dla mężczyzn)
8:15 Elite Women Heat (dodatkowa opłata 15 €, fala tylko dla kobiet)
8:30 Age Group Heat (dodatkowa opłata 10 €, fala tylko dla osób indywidualnych, obu płci)
8:45 Age Group Heat (ta fala nie jest widoczna w formularzu rejestracyjnym)
9:00 Age Group Heat (ta fala nie jest widoczna w formularzu rejestracyjnym)
9:15 First Open Heat (dodatkowa opłata 8 €, fala dla indywidualnych i zespołów obu płci)
9:30 STG 1 Heat (dodatkowe hasło tylko dla członków STG)
9:45 STG 2 Heat
10:00 Open Heat (bez dodatkowych opłat, dla wszystkich)

1.5 Biegacze startują w 30-minutowych odstępach czasu, który może być skrócony do 15 minut, a nawet mniej. Godziny rozpoczęcia wszystkich biegów mogą zostać przesunięte w zależności od pogody, pory roku i liczby zgłoszonych zawodników.

1.6 Opłata za uczestnictwo w fali Elite wynosi 15 €, w fali Age Group 10 €, a wstęp na pierwszą falę Open wymaga dodatkowej opłaty 8 €.

1.7 Zawodnicy zobowiązani są do startu w fali w której są zarejestrowani. Jeżeli zawodnik wystartuje w innej fali zostanie zdyskwalifikowany (DQ) i tym samym jego start nie będzie zaliczany do Trifecty. Każdy uczestnik, który rozpocznie start nie w swojej fali, nie będzie kwalifikować się do otrzymania nagród oraz nie otrzyma kwalifikacji do jakichkolwiek wydarzeń mistrzowskich.
 
 

2. REJESTRACJA

2.1 Nasz system rejestracji CEU wymaga utworzenia jednorazowego profilu (konto osobiste w systemie rejestracji) przed rejestracją na dowolny wyścig. Utworzenie profilu ułatwia każdemu uczestnikowi zarządzanie bieżącymi i przyszłymi biegami, ułatwianie dokonywania zamiany uczestnika (online substitution) online , wprowadzanie zmian w zapisach do poszczególnych fal, tworzenie faktur oraz raportów Trifecta w ramach CEU. Takie zmiany online są dostępne do ostatniego wtorku przed wyścigiem. Każda zmiana w profilu online wymaga opłaty serwisowej 5 €.

2.2 Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do wskazania kompletnych i prawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym. Wynik zależy również od wieku zawodnika. Błędnie wskazana data urodzenia w formularzu rejestracyjnym skutkuje dyskwalifikacją bez zwrotu wpisowego.

2.3 Liderzy drużyn nie powinni w formularzu rejestracyjnym wypełniać rubryk własnym adresem e-mail oraz własnym numerem telefonu przeznaczonych dla innych członków zespołu. Każdy członek zespołu musi wskazywać własny adres e-mail oraz numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym.

Uwaga: Rejestracja członków STG do fali STG ma nieco zmienioną procedurę.

2.4 Zmiany w rejestracji można dokonać jedynie przed startem.

2.5 Zmiana rejestracji pomiędzy startem indywidualnym a zespołem i odwrotnie nie jest możliwa.

2.6 Wszelkie zmiany w rejestracji dokonane w dniu wyścigu są traktowane jako dodatkowa usługa i opłata za nie wynosi 10 euro.

 
 

3. PRZESZKODY

Znajomość właściwego pokonywania przeszkód jest kluczowa. Dla szczegółowych informacji dotyczących przeszkód proszę KLIKNĄĆ TUTAJ.

 
 

4. DYSKWALIFIKACJA (DQ)

Wszelkie próby oszukiwania będą natychmiastowo karane dyskwalifikacją. Następujące zachowania uważane są za oszustwo:

4.1 Niestosowanie się do określonej trasy i stosowanie skrótów. Zawodnik odpowiedzialny jest za pozostanie na wyznaczonej trasie. Zawodnicy powinni rozumieć że szybka i prawidłowa orientacja w terenie stanowi również część tej dyscypliny. Celowe zmienianie oznakowania trasy przez zawodnika lub osób z nim współpracujących uznane będzie za „niesportowe zachowanie” zgodnie z zasadami zapisanymi w tym regulaminie. Sportowiec, który umyślnie lub nieumyślnie opuści trasę, zostanie zdyskwalifikowany. W niektórych przypadkach – związanych z warunkami pogodowymi, przy ograniczonej widoczności lub błędnych instrukcjach organizatorów, takie naruszenia mogą być rozwiązywane indywidualnie.

4.2 Każda część odzieży, obuwia, ekwipunku w której zawodnik rozpoczął bieg musi przejść przez wszystkie przeszkody i nie może pozostać na trasie. Mamy na myśli również flagi, maski, kostiumy, plecaki biegowe itp. Jednocześnie zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju masek, dekoracji oraz kostiumów w falach zawodniczych tj. Elite oraz Age Groups.

4.3 Omijanie przeszkód przebiegając obok nich.

4.4 Bieg bez numeru startowego (BIB) lub jego celowe zakrycie, zabrudzenie, ukrycie lub usunięcie numeru startowego spowoduje dyskwalifikacje.. Każdy zawodnik musi posiadać z przodu i z tyłu numer startowy. Zawodnik musi posiadać opaskę z numerem umiejscowionym z przodu. Noszenie opaski na szyi lub na nadgarstku jest niedopuszczalne i spowoduje dyskwalifikację. Zabronione jest używanie opasek z minionych biegów – takie zachowanie skutkuje automatyczną dyskwalifikacją oraz zawieszeniem w udziale w kolejnych biegach Spartan na okres ustalony przez władze Spartan.

4.5 Jeśli mężczyźni używają przeszkody przeznaczone dla kobiet.

4.6 Jeśli mężczyźni używają pomocy przeznaczonych dla kobiet w celu pokonania ściany.

4.7 Maskowanie chipa poprzez użycie taśmy klejącej, lub w momencie jego utraty czy doprowadzając do jego awarii.

4.8 Każda osoba która wyrzuca śmieci poza punktem odżywczym będzie dyskwalifikowana.

4.9 Akceptacja pomocy osób trzecich niebędących zawodnikami. Niedopuszczalne jest, aby akceptować pomoc od publiczności lub od organizatorów. Zawodnicy nie mogą zabierać sprzętu, ubrań, butów, wody ani jedzenia na trasie o ile nie pochodzi ona od organizatorów. Nie ma kary za komunikacje werbalną z personelem medycznym lub przyjęcie pomocy od innych zawodników. Wyjątkiem są zawodnicy Elite którzy nie mogą pomagać sobie wzajemnie przy pokonywaniu przeszkód. Każda forma pomocy medycznej będzie skutkowała natychmiastową dyskwalifikacją.

4.10 Akceptacja pomocy od innych biegaczy. Zabronione jest na trasie pomaganie i przyjmowanie pomocy przez biegaczy Elite i Age Group. Złamanie tej zasady skutkuje dyskwalifikacją. Tylko biegacze fal Open mogą pomagać sobie nawzajem.

4.11 Niestosowanie się do limitu czasowego. Limity czasowe są podane dla niektórych dystansów (zwykle dla Beast i biegów Ultra). Najczęściej jest to ze względu na bezpieczeństwo sportowców. Jeżeli zawodnik nie zmieści się w limicie zobowiązany jest do zaprzestania biegu, a tym samym zostanie zdyskwalifikowany. Limit czasowy jest publikowany przez organizatora biegu przed wyścigiem.

4.12 DNF (nieukończony) Każda przeszkoda i ćwiczenie musi być wykonane prawidłowo pod sankcją. Jeżeli zawodnik nie może kontynuować wyścigu z powodu wyczerpania fizycznego lub psychicznego w każdej części wyścigu może się wycofać. Osoby które chcą się wycofać z biegu muszą poinformować o swoim zamiarze sędziego przy przeszkodzie. Po pierwsze zostanie im usunięty chip, a następnie jeśli to konieczne organizator zapewni transport na teren festiwalu. Jeśli zawodnik, który zrezygnował nie jest ranny, nie zostanie przetransportowany. Jeżeli zawodnik podda się między przeszkodami musi dojść do mety w taki sposób by nie został mu policzony czas na mecie.

4.13 Zawodnik – pod żadnym pozorem – nie może używać twardych ortez, bosaków, czekanów, metalowych szyn, zewnętrznego olinowania, zestawów słuchawkowych, radia, zestawów muzycznych, wliczając w to odtwarzacze MP3, kredy, klejów oraz innych przedmiotów uznanych przez Sędziego Głównego za dające przewagę. Rękawiczki, taśmy sportowe oraz bandaże pierwszej pomocy są dozwolone. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, każde naruszenie niniejszego rozdziału skutkuje dyskwalifikacją. Zabronione jest korzystanie z kijków turystycznych, trekkingowych czy narciarskich, butów z metalowymi kolcami na podeszwach. Zabronione jest także korzystanie z naturalnych kijów znalezionych na trasie.

Używanie butów z metalowymi/plastikowymi lub wykonanymi z innego materiału kolcami. Także instalowanie na butach instalacji typu: „antyśniegowa” czy „antypoślizgowa” jest zabronione z powodów bezpieczeństwa i może skutkować dyskwalifikacją zarówno na biegach zimowych jak i letnich.

4.14 Zagrożenie.
Żaden uczestnik nie może popełnić żadnego niebezpiecznego czynu, który mógłby spowodować obrażenia u innego uczestnika. Każde naruszenie niniejszego punktu spowoduje dyskwalifikację.

4.15 Godziny startów.
Uczestnik powinien zawsze startować we właściwej fali lub grupie. Naruszenie tego punktu i start w fali lub grupie wcześniejszej zostanie zdyskwalifikowany. Uczestnik, który wystartuje w niewłaściwej fali, nie będzie się kwalifikował do nagrody, w tym kwalifikacji do dowolnych zawodów mistrzowskich.

4.16 Niepokonanie obowiązkowych przeszkód
Karą za niepokonanie przeszkód obowiązkowych jest dyskwalifikacja z zawodów. Według uznania dyrektora wyścigu kara czasowa może zostać nałożona zamiast dyskwalifikacji w zależności od dotkliwości wykroczenia i sytuacji.

 
 

5. SPECJALNE ZASADY DLA FALI ELITE I AGE GROUP

5.1 Biegacze Elite/Age Group nie mogą przyjmować pomocy ”z zewnątrz”. Jeżeli zawodnik skorzysta z pomocy osób, które nie konkurują np. publiczności (poda mu ręka na przeszkodzie), wolontariuszy, pomocy medycznej na torze (zawiązanie bandaża) traci prawo do wszelkich nagród i pozostanie jedynie z nieoficjalnym czasem, koszulką i medalem. Wyjątkiem jest kontakt werbalny zawodników Elite/Age Group z personelem medycznym.

5.2 Jeżeli dodatkowa kontrola wideo pokaże, że biegacz Elite/Age Group nie zrobił prawidłowo ćwiczenia zostanie ukarany dodatkowymi 30 sekundami za każde błędnie wykonane burpee. Jeżeli analiza wideo ewidentnie pokaże, że zawodnik zrobił mniej niż 20 karnych powtórzeń, zostanie zdyskwalifikowany.

5.3 Protesty zawodników na przeciwnika dotyczące wstępnych wyników, naruszenia przepisów, trasy lub skarg na zachowanie mogą być zgłoszone nie później niż godzinę przed ceremonią wręczenia nagród.
 
 

6. SPECJALNE ZASADY DOTYCZĄCE DYSTANSU BEAST I ULTRA BEAST

6.1 Wszyscy zawodnicy muszą posiadać obowiązkowe wyposażenie, w przeciwnym razie nie zostaną dopuszczeni do wyścigu i zostaną zdyskwalifikowani. Wymagane jest:
a) źródła nawodnienia – butelki z wodą (nie szklane), plecaki z bukłakiem, bidony itp.
b) obowiązkowym wyposażeniem dla zawodników, którzy biorą udział w biegu BEAST który rozpoczyna się po 11:00 jest lampka (czołówka). Przeciwieństwem są zawodnicy ULTRA, którzy obowiązkowo muszą posiadać czołówkę, w innym razie nie będą mogli wystartować.

6.2 Zawodnicy startujący na dystansie Ultra są ograniczeni limitem czasowym. W momencie gdy nie zmieszczą się w nim będą ściągani z trasy i zdyskwalifikowani. Limit czasowy będzie ogłaszany 14 dni przed dniem wyścigu.
 
 

7. ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW

7.1 Niesportowe zachowanie
Oczekuje się, że każdy uczestnik będzie zachowywać się zgodnie z duchem sportowej rywalizacji podczas całego trwania imprezy sportowej. Uczestnicy będą wystrzegać się takich zachowań jak: używanie niecenzuralnego języka lub gestów w kierunku innych uczestników, obsługi, wolontariuszy oraz widzów. Niesportowe zachowanie jest powodem dyskwalifikacji, wydaleniem przez okres jednego roku lub dożywotnim wykluczeniem z biegów Spartan Race w zależności od decyzji organizatorów.

7.2 Kłótnie
Biegacze nie mogą kłócić się z sędzią, marszałkiem trasy, wolontariuszem, członkiem personelu itp. Kłótnie będą uważane za zachowania niesportowe. Instrukcje lub polecenia wolontariuszy lub sędziów przeszkodowych powinny być wypełniane bezzwłocznie, w przeciwnym razie doprowadzi to do dyskwalifikacji. Jeżeli zawodnik uważa, że został niesprawiedliwie potraktowany, ma prawo do protestu, po przekroczeniu linii mety.

7.3 Powolni biegacze
Zawodnicy którzy przemierzają trasę w wolniejszym tempie muszą umożliwić szybszym zawodnikom wyprzedzenie siebie. Zabronione jest umyślne lub przypadkowe blokowanie, przeszkadzanie lub wchodzenie w interakcje z zawodnikami podczas pokonywania przeszkód. Osobom, które nie umożliwią ominięcia się grozi dyskwalifikacja za niesportowe zachowanie.

7.4 Śmiecenie
Każda osoba, która wyrzuca odpady na trasie, poza punktem odżywczym, zostanie zdyskwalifikowana. Ponadto śmieci można pozostawić również przy przeszkodach, które są wyposażone w worki na śmieci i pojemniki z tworzywa sztucznego.

7.5 Bezpieczeństwo i zdrowie
Jeśli zawodnik jest świadkiem wypadku i obrażeń, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej, nie może kontynuować biegu, dopóki ktoś z organizatorów nie dotrze na miejsce wypadku. Nieudzielenie pomocy zawodnikowi potrzebującemu pomocy medycznej będzie uważane za „niesportowe zachowanie”. Oczekuje się, że każdy zawodnik rozsądnie oceni w odniesieniu do powagi sytuacji i podejmie decyzje, czy powinien zostać i pomóc, przetransportować pokrzywdzonego lub pobiec po pomoc do najbliższej przeszkody. Czas który zawodnicy stracą na pomoc osobie pokrzywdzonej może zostać zrekompensowany aczkolwiek nie jest to gwarantowane.

7.6 Strefa Burpee
Zawodnicy są zobowiązani do wykonania Burpee w Strefie Burpee, która jest monitorowana przez kamery lub sędziów. Strefy Burpee są tworzone dla bezpieczeństwa zawodników oraz by nie kolidować innym pokonywanie trasy. Zachowanie zawodnika, który blokuje przeciwnika podczas robienia Burpee uznawanie jest za niesportowe. Kara wykonana poza Strefą Burpee nie jest zaliczana jako poprawnie wykonana.

7.6.1 Prawidłowe wykonanie karnego ćwiczenia Burpee na wszystkich zawodach Spartan Race organizowanych w CEU:
-zacznij stojąc,
-przejdź do przysiadu i połóż ręce na ziemi przed Tobą,
-wyrzuć swoje nogi za siebie przechodząc do pozycji tak jakbyś chciał zrobić pompkę,
-wykonaj pompkę dotykając klatką ziemi i unieś się
-schowaj nogi pod siebie i wróć i do przysiadu
-podnieś się i wyskocz mając wyprostowane ciało
-kiedy jesteś w powietrzu, podnieście ręce ponad głowę

Zobacz wideo ukazujące prawidłowe wykonanie karnego ćwiczenia BURPEE

Podstawowe błędy:
-zawodnik nie dotyka klatką piersiową ziemi
-zawodnik nie skacze
-zawodnik nie ma wyprostowanego ciała
-zawodnik nie podnosi rąk ponad głową
-zawodnik nie wykonuje 30 karnych Burpee.

7.6.2 Liczenie. Zawodnik jest odpowiedzialny za poprawne liczenie swoich ćwiczeń karnych (burpee). Zawodnik musi głośno sygnalizować każde 5 ukończonych burpees podczas wykonywania. Zawodnik musi postępować zgodnie z instrukcjami sędziego będącego przy przeszkodzie. Jeśli sędzia nie zaliczy ćwiczenia, zawodnik musi powtórzyć karne ćwiczenie.

7.6.3 Kary czasowe.
a)Opuszczenie co najmniej 10 burpees na wydarzeniu regularnym oraz 5 burpees na wydarzeniu stadionowym na pojedynczej przeszkodzie skutkuje naliczeniem 10 minutowej kary.

b)Za każdym razem gdy uczestnik wykona mniej niż 30, ale więcej niż 19 burpee podczas Sprint, Super, Beast oraz Ultra oraz mniej niż 15 ale więcej niż 9 burpee podczas wydarzeń z cyklu Stadion, 30 sekund za każde opuszczone burpee zostanie naliczone i dodane do wyniku końcowego.

c)Jeśli zawodnik spróbował i nie zaliczył przeszkody obowiązkowej typu „pass/fail” ale nie wykonał właściwej liczby burpees lub kary alternatywnej (pełzanie czy pętla dodatkowa) zostanie naliczone dodatkowe 10 minut, które zostanie dodane do wyniku końcowego. Jeśli liczba niewykonanych burpees zostanie dokładnie określona – może zostać zastosowany punkt b z mocą wsteczną.

7.7 Działanie reprezentacji
Postępowanie jakiegokolwiek agenta działającego z pozornym upoważnieniem w imieniu uczestnika jest podstawą do nałożenia sankcji na takiego uczestnika, jeżeli zachowanie takiego agenta narusza którekolwiek z punktów regulaminu.
Obecność kibiców poza wyznaczonymi strefami jest zabroniona. Przez widzów rozumie się także wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg. Nadawanie tempa zawodnikom (biegnięcie przed lub razem z nim) jest surowo zabronione.

7.8 Niezarejestrowani uczestnicy
Każda osoba, która uczestniczy w dowolnej części wydarzenia bez wcześniejszej prawidłowej rejestracji i dokonaniu wszelkich wymaganych opłat rejestracyjnych zostanie zawieszona w uczestnictwie w wydarzeniach Spartan na okres jednego roku.
Każda osoba, która w jakikolwiek sposób pomaga drugiemu sportowcowi w naruszeniu punktu 4, poprzez udostępnienie opaski ze swoim numerem startowym zostanie zawieszona w uczestnictwie w wydarzeniach Spartan na okres jednego roku.
Drugie naruszenie tej zasady skutkuje dożywotnim zakazem uczestnictwa w imprezach Spartan.

7.9 Próby
Każdą przeszkodę należy spróbować pokonać. Przez próbę rozumie się co najmniej dotknięcie przeszkody. W niektórych przypadkach może to oznaczać wejście do wody lub spróbowanie trudnego terenu. Taka przeszkoda nie może zostać ominięta przez wykonanie karnych burpees, chyba że zostało to określone na odprawie przedbiegowej albo została wyrażona zgoda podczas biegu przez wolontariuszy/ekipę.

Wszyscy zawodnicy otrzymują jedną próbę ukończenia przeszkody. Definicja próby może być określona w szczegółowych instrukcjach wykonywania przeszkody. Z reguły sytuacja, w której obie stopy straciły kontakt z ziemią uznana jest za podejście do przeszkody, które skutkuje ukończeniem lub koniecznością wykonania kary. Jeśli nieukończenie przeszkody nastąpiło wskutek znacznej ingerencji fizycznej innego uczestnika, zawodnik – po otrzymaniu zgody sędziego – może ponownie spróbować pokonać przeszkodę.

7.10 Dzwonek
Zawodnicy mogą uderzać w dzwonek na KAŻDEJ przeszkodzie za pomocą dłoni, rąk lub jakiejkolwiek innej części ciała powyżej klatki piersiowej. Używanie stóp, nóg lub kolan do „kopania” w dzwonek nie jest dozwolone. Naruszenie tej zasady będzie uważane za nieukończenie przeszkody. Zawodnik nie będzie mógł zrobić ponownego podejścia do przeszkody i musi wykonać 30 burpees lub inną obowiązkową karę.

 
 

8. WYNIKI I NAGRODY

8.1 Biegi Spartan Race w sezonie 2019 posiadają następujące kategorie: Elite, Age Group i Open. Nagrody są przyznawane mężczyznom i kobietom w kategoriach Elite, Age Group oraz Open. Age Group składa się z 10 kategorii podzielonych według wieku: 15-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 oraz 60+. Każda grupa wiekowa ma nagrody dla 3 najlepszych mężczyzn i 3 najlepszych kobiet. Łącznie zostanie nagrodzonych 60 biegaczy z kategorii Age Group.

8.2 W kategorii Spartan Kids nagrody otrzymają tylko najstarsze dzieci w wieku 11-14 lat. Pierwszych trzech chłopców i pierwsze trzy dziewczynki otrzymają medal oraz dyplom.

8.3 Sezon 2019 będzie miał serię o nazwie CEU Regional Series. W serii liczone będą punkty z poszczególnych biegów organizowanych przez CEU. W kwalifikacji będą uwzględnione punkty z czterech najszybszych biegów. Ostatni bieg Beast jest obowiązkowy. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane po ostatnim wydarzeniu- BEAST w Valcianskiej Dolinie. 10 najlepszych mężczyzn i 10 najlepszych kobiet Elite otrzyma nagrody finansowe.

Lista wyścigów liczona do serii CEU Regional Series:

Nagykanizsa Spartan SUPER 30.3.2019 (HU)
Kutná Hora Spartan SPRINT 13.4.2019 (CZ)
Zakopane Spartan SPRINT 18.5.2019 (PL)
Poiana Brasov Spartan SUPER 3.8.2019 (RO)
Valčianska Dolina Spartan BEAST 7.9.2019 (SK)

8.4 Biegacze którym zostały przyznane bezpłatne bilety mogą korzystać z biletu na wyścig na tym samym dystansie lub o jeden wyższym. Bezpłatne bilety są niezbywalne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby ani zastępców. Bezpłatny bilet jest ważny w regionie CEU przez okres jednego roku od ceremonii wręczenia nagród.

8.5 Na ceremonię wręczenia nagród należy stawić się osobiście, zwycięzca nie może delegować swojego przedstawiciela. Nagrody dla zwycięzców, którzy nie wezmą udziału w ceremonii wręczenia nagród przepadają. Nie zostaną wysłane drogą pocztową.

Wszyscy zwycięzcy przed ceremonią wręczenia nagród zobowiązani są do:
– okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia . Zawodnicy, którzy będą unikać przedstawienia swoich danych nie zostaną dopuszczeni do ceremonii wręczenia nagród
-wypełnienia dokumentów związanych z nagrodami
-poddać się kontroli antydopingowej w miejscu biegu
-wystąpienia na ceremonii w Spartan Finisher T-shirt.

Niezastosowanie się do powyższych punktów może skutkować dyskwalifikacją oraz przepadkiem nagród.

8.6 Zawodnik jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż i noszenie chipu na każdym punkcie pomiarowym czasu aż do mety.

8.7 Jeśli zawodnik straci chip, musi poinformować o tym zaraz po ukończeniu biegu. Taki zawodnik nie będzie miał oficjalnego czasu dopóki nie zostanie on zatwierdzony przez dyrektora wyścigu.

8.8 Każda utrata chipa, lub brakujący pomiar z punktu kontrolnego, może prowadzić do dyskwalifikacji.

8.9 Sędziowie trasy nie mogą pomóc w potwierdzeniu poprawnego ukończenia biegu zawodnika, który stracił chip lub jego chip nie zapisał się na punkcie kontrolnym.

8.10 Spartan Race zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wyników opierając się na filmach wideo i zdjęciach lub dyskwalifikacji zawodników.

Karą za niewykonanie przeszkód obowiązkowych typu „pass/fail” jest 30 burpees (niezależnie od płci) na wydarzeniach outdoorowych takich jak Sprint, Super, Beast czy Ultra oraz 15 burpees (niezależnie od płci) na wydarzeniach z cyklu Stadion.

Przedstawiciel Zawodów zastrzega sobie prawo do naliczania kary po wydarzeniu dla tych osób nieobecnych niedostępnych podczas wydarzenia.

Podczas oficjalnego procesu sprawdzania wideo Przedstawiciele Zawodów zastrzegają sobie prawo do naliczania kar w tym (ale nie wyłącznie) kary czasowej w wysokości 10 minut lub dyskwalifikacji za niewykonanie przeszkody i / lub wykroczenie

8.10.1 Nieoficjalne wideo. Przedstawiciele Biegu nie są zobowiązaniu do uwzględniania nieoficjalnych filmów podczas rewizji.

8.10.2 Jeżeli podczas biegu lub po jego zakończeniu, przed ceremonią medalową zostanie ustalone, że zawodnik próbował i nie zaliczył przeszkody typu „pass / fail”, ale nie wykonał kary, otrzyma 10-minutową karę czasową.

a)Kara czasowa w wysokości 30 sekund za każde burpee aż do 5 minut (10 powtórzeń) za wydarzenie outdoorowe lub 2,5 minuty (5 powtórzeń) z wydarzenie z cyklu Stadion

b)Niewykonanie więcej niż 10 burpees na wydarzeniach outdoorowych lub 5 burpees na wydarzeniach z cyklu Stadion skutkuje dyskwalifikacją.

 
 

9. KWALIFIKACJE

9.1 Kwalifikacje do Mistrzostw Europy 2019.

Mistrzostwa Europy 2019 odbędą się w Dolomitach w miejscowości Alleghe-Civetta w dniu 29 czerwca 2019 r. Wszystkie zawody od 30 września 2018 r., do niedzieli przed Mistrzostwami Europy dają możliwość zakwalifikowania się do Mistrzostw.

Kto się kwalifikuje?
• TOP 10 mężczyzn / kobiet z wszystkich fal Elite (z systemem roll down) na wszystkich wyścigach sezonu regularnego w Europie.
• TOP 10 mężczyzn / kobiet, którzy wygrali z każdego przedziału wiekowego z fal Age Group (bez systemu roll down) na wszystkich wyścigach sezonu regularnego w Europie.

9.2 Kwalifikacje na Mistrzostwa Świata 2019
Mistrzostwa Świata 2019 odbędą się w Lake Tahoe w USA, w niedzielę 29 września 2019.

9.2.1 Kwalifikowane miejsca:
• TOP 10 mężczyzn i TOP 10 kobiet Elite z finałowej tabeli Serii Regionalnej CEU z systemem roll-down.
• TOP 3 mężczyzn i TOP 3 kobiet z kategorii Age Group z finałowej tabeli Serii Regionalnej CEU z systemem roll-down.
• TOP 20 mężczyzn i TOP 20 kobiet z kategorii Elite oraz Age Group z Mistrzostw Europy z systemem roll-down

Liczba miejsc w kategorii Elite jest ograniczona – dostępne jest zaledwie 600 miejsc Elite (300 mężczyzn / 300 kobiet). Jest tylko 2000 miejsc dla grup wiekowych (200 w każdej z kategorii , 100 mężczyzn / 100 kobiet).
W 2019 r. będzie 10 kategorii Age Group, z nowymi podkategoriami 30-34, 35-39, 40-44 i 45-49, 50-54, 55-59 i 60+

9.2.2 Miejsca zapraszane:
a) Wszyscy zawodnicy kategorii Elite (mężczyźni i kobiety), którzy wcześniej zajęli pierwsze miejsca w Mistrzostwach Świata Spartan, uzyskują automatyczną kwalifikację na wszystkie kolejne edycje Mistrzostw Świata.

b) Każdy zawodnik lub zawodnik Elite, który zajął miejsce w TOP 10 na Mistrzostwach Świata 2018, otrzymuje automatycznie miejsce w Mistrzostwach Świata w 2019 roku.

c) Wszyscy zawodnicy kategorii Elite, którzy zajęli pierwsze miejsce w Mistrzostwach Spartan Seriach Narodowych / Regionalnych (np. Europejskie, Północnoamerykańskie, Seria Narodowa US, Mistrzostwa Świata Ultra) od 2016 roku zdobywają automatyczne miejsce w Mistrzostwach Świata w 2019 roku.

d) Zawodnik z dowolnej kategorii Age Group, który zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, otrzymuje automatyczne miejsce w Mistrzostwach Świata w 2019 roku.

e) Centrala Spartan zastrzega sobie prawo do zapraszania każdego sportowca, którego uzna za wartościowego do jakiegokolwiek wydarzenia mistrzowskiego.
Kwalifikacje do Mistrzostw Świata 2019 powered by Rakuten są przyznawane w tygodniach roll-down.

Tydzień roll-down następuje po ceremonii:
• Natychmiast po przyznaniu nagród kategorii Age Group finale serii narodowej oraz mistrzostw
• Trwa do następnej niedzieli
• Przykładowo: roll down po Mistrzostwach Północnej Ameryki rozpoczyna się 25 sierpnia 2019, a po Mistrzostwach Europy 30 czerwca 2019

Szansa na natychmiastową rejestrację:
• Dostępna dla zawodników obecnych na wydarzeniu z roll-down
Maile z zaproszeniem kwalifikacyjnym
• E-mail jest wysyłany na wszystkie pozostałe miejsca
• E-mail zawiera unikalny kod
• Zaproszenie jest wysyłany do zakwalifikowanych zawodników

9.3 Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Trifecta 2019
Mistrzostwa Świata Trifecta 2019 odbędą się w Sparcie, w Grecji 1 listopada 2019

Aby zakwalifikować się do MŚT, należy ukończyć Trifecta w 2018 lub 2019 roku – przed dniem rozpoczęcia mistrzostw. Nie trzeba mieć ukończonej Trifecta podczas procesu rejestracji, ale aby zostać dopuszczonym do biegu w Sparcie, należy skompletować Trifectę.

Rejestracja do MŚT 2019 została otwarta 1 stycznia 2019 roku. Jeśli uczestnik skompletował Trifectę w 2018 roku, otrzyma e-mail aby móc zarejestrować się w dniu rejestracji.

Jeśli uczestnik nie dostał e-maila do 1 stycznia, należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@spartanrace.gr z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia i wyścigami, które zostały ukończone w 2018 roku składające się na Trifectę. Po weryfikacji Trifecty, uczestnik otrzyma hasło dostępu do rejestracji.

15 stycznia 2019 r. otwarta zostanie rejestracja dla biegaczy, którzy nie skompletowali jeszcze Trifecty, ale planują to zrobić w 2019 r. Jeśli uczestnik nie ukończy Trifecty przed 31 października 2019 r., automatycznie zostanie usunięty z listy i nie będzie mógł wziąć udziału. NIE MA MOŻLIWOŚCI zwrotu pieniędzy za rejestrację, zatem apelujemy o rozwagę i rejestrację tylko w przypadku pewności ukończenia Trifecty. Nie ma wyjątków.

Na wydarzenie dostępne jest tylko 2000 miejsc. Rejestracja następuje wg kolejności, pierwszeństwo mają zawodnicy z ukończoną Trifectą 2018.

9.4 Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Ultra 2019.

System kwalifikacji do Mistrzostw Świata Ultra w 2019 roku następuje wg procedury:
9.4.1 Wszyscy zawodnicy zarejestrowani na Mistrzostwa Świata Ultra 2018 otrzymują rejestrację

9.4.2 Wszyscy zakwalifikowani zawodnicy kategorii Elite, Age Group i Open w 2018, którzy nie wzięli udziału w Mistrzostwach Świata Ultra 2018, otrzymają e-mail z informacją o „drugiej szansie” w styczniu 2019 roku.

9.4.3 Zasady kwalifikacji pozostaną bez zmian dla wszystkich zawodników Ultra w 2019, z czasami granicznymi dla Elite (10 godzin), Age Group (13 godzin) i Open (16 godzin), z czasem na połowie trasy nie wyższym niż 8 godzin.

9.4.4 Aby zakwalifikować się do startu w Mistrzostwach Świata Ultra 2019, zawodnicy oraz zawodniczki muszą ukończyć jeden Ultra w następujących limitach czasowych, niezależnie od lokalizacji kursu, długości, typu terenu oraz warunków:
○ Elita – pierwsze miejsce + 15%
○ Age Groups (wszystkie kategorie) – pierwsze miejsce + 20%
○ Open – czas ukończenia poniżej 16 godzin

9.5 Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Dzieci 2019.

System kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Dzieci 2019 jest uproszczony. Każde dziecko, które ukończyło falę Competitive w 2019 roku automatycznie kwalifikuje się do udziału w Mistrzostwach Świata.
 
 
10. DRUŻYNY
Spartan rozróżnia dwa typy drużyn.

10.1 Zespoły utworzone w celu uzyskania zniżki grupowej.

W systemie rejestracji można uzyskać zniżkę grupową od opłaty rejestracyjnej zależną od liczby członków zespołu.

Dla 4-14 członków zniżka wynosi 10%,
Dla 15 + członków zniżka wynosi 15%

Tego typu drużyny mogą być tworzone na wszystkich regularnych imprezach sezonu CEU. Drużyny mogą brać udziału w dowolnych falach , STG i Open. Fale Elite i Age Group w 2019 r są przeznaczone tylko dla startujących indywidualnie.

Wyniki drużynowe
a. Każdy zespół składający się z 4 lub więcej członków jest włączany automatycznie do kwalifikacji zespołowej. Aby zostać kwalifikowanym, zespół musi mieć co najmniej 4 członków, którzy zakończyli wyścig.

b. Czasy wszystkich członków zespołu są rejestrowane.

c. Tylko czasy czterech najlepszych członków zespołu, zostaną uwzględnione w ogólnej kwalifikacji zespołów. Decydujące znaczenie dla klasyfikacji drużynowej ma czas 4 zawodnika zespołu na mecie.

d. Zespół może być podzielony. Zawodnicy nie muszą startować w tej samej fali.

e. Drużyny mogą być mieszane. W ich skład mogą wchodzić kobiety jaki i mężczyźni.

f. Zawodnik zarejestrowany jako osoba indywidualna nie może być kwalifikowany i nagradzany jako członek zespołu.

10.2 zespoły utworzone w celu kwalifikacji do WC.

Takie zespoły są tworzone wyłącznie na specjalnych imprezach. Drużyny startują w wyznaczonych falach Heat.

a. Drużyna składa się z 3 zawodników.

b. Zespoły muszą być jednopłciowe – sami mężczyźni lub same kobiety

c. Wszyscy trzej członkowie zespołu muszą być obywatelami (posiadaczami paszportów) tego samego kraju oraz wziąć udział razem w tym samym wydarzeniu (bez oddzielnych kwalifikacji).

d. Zawodnicy muszą być w stanie dostarczyć dowód obywatelstwa na wniosek personelu lub zarządu Spartan

e. Konwencja nazewnictwa obowiązuje dla drużyn biorących udział w kwalifikacjach. Nazwa drużyny musi zawierać kraj jako pierwszą część członu np.: Australia Dusty Kangaroos, USA Johnsteam4, Singapore Warriorz.

f. Zawodnicy nie muszą mieszkać w kraju, aby go reprezentować. Emigranci i turyści mogą brać udział w zawodach za granicą, ale w ich obrębie regionu kraju, aby go reprezentować

g. Tam, gdzie wymagane jest wielokrotne powtórzenie przeszkody, wszyscy członkowie zespołu muszą zakończyć co najmniej jedno powtórzenie. Dalsze powtórzenia mogą być uzupełnione przez dowolnego członka zespołu.

h. Każdy członek zespołu musi spróbować podejść do każdej przeszkody.

i. Pomoc na przeszkodach nie jest dozwolona, chyba że wyraźnie określono inaczej.
– Obejmuje to umyślne manipulowanie wszelkimi zwisającymi lub chwytnymi elementami przeszkód, takimi jak dzwonki lub wiszące elementy multi-rig, twistera itp.

j. Tam, gdzie jest to dozwolone, zawodnik może otrzymać lub zaoferować pomoc tylko ramach własnego zespołu. Pomoc zewnętrzna nie jest dozwolona.

k. Członkowie zespołu muszą ukończyć przeszkody w sposób analogiczny dla fal indywidualnych
– Oznacza to, że kto pierwszy ten lepszy na danej przeszkodzie, chyba że istnieje wyznaczony pas ruchu dla danego zespołu
– Każdy członek zespołu może korzystać z dowolnego pasa. Nie ma potrzeby, aby wszyscy korzystali z tego samego pasa
– Członkowie zespołu mogą rozpocząć przeszkodę w dowolnym momencie, nie trzeba czekać na ukończenie lub nieukończenie przeszkody przez innego członka
– Drużyna może składać tylko członków gotowych do reprezentacji na Mistrzostwach Świata Drużyn. W przypadku, kiedy członek zespołu nie może reprezentować swojego zespołu z powodu choroby lub kontuzji, zespół może powołać zawodnika awaryjnego kontaktując się przez adres cs@spartan.com oraz potwierdzenie, że dana osoba jest zarejestrowana. W innym przypadku, jeżeli członek zespołu nie weźmie udziału zespół zostanie zdyskwalifikowany, a następny zespół zajmie jego miejsce w kwalifikacji
 
 

MIERZENIE CZASU I KARY
(a) Czas zakończenia każdej drużyny jest średnim czasem wyciągniętym z czasów wszystkich 3 członków zespołu.
(i) Zawodnicy A, B i C ścigają się razem jako drużyna.
(ii) Zawodnik A kończy z czasem 1:10:15, B z czasem 1:10:25 i C z czasem 1:10:55.
(iii) Oficjalny czas ukończenia drużyny to 1:10:31.

(b) Wszyscy 3 członkowie zespołu muszą ukończyć w obrębie jednej minuty. W przeciwnym razie zespół zostanie zdyskwalifikowany.

(c) Jeśli jeden lub więcej członków nie ukończy biegu, nastąpi dyskwalifikacja wszystkich 3 osób

(d) Jeśli któryś z członków zespołu straci swój chip do pomiaru czasu, nieoficjalny czas zostanie wyliczony manualnie. Zespół nie będzie mógł kwalifikować się do miejsca na podium.

(e) Wszyscy trzej członkowie zespołu muszą spróbować pokonać każdą przeszkodę. Pomijanie przeszkód lub wykonywanie burpees bez próby ukończenia nie jest dozwolone, i skutkuje dyskwalifikacją.

(f) Każdy członek drużyny, który nie pokona przeszkody, na której jest kara musi zaliczyć 30
burpees.

(i) 90 burpees to maksymalna kara, jaką może otrzymać drużyna na pojedynczej przeszkodzie.
(ii) Każdy członek zespołu może rozpocząć wykonywanie kary od razu po nieudanej próbie podejścia do przeszkody, pod warunkiem, że znajduje się w wyznaczonej strefie burpee
(iii) Liczba burpees nie może być dzielona między członków zespołu. Każdy członek zespołu, który nie wykona przeszkody z karą burpee musi samodzielne wykonać 30 burpees.

(g) Wszystkie burpees muszą być wykonane wyznaczonej strefie, pod okiem kamery lub zgodnie z poleceniem przedstawiciela Spartan.

(i) Jeśli zespoły rywalizują na trasie z zawodnikami kategorii Open, tam gdzie jest to możliwe, że należy wyznaczyć osobną strefę burpee dla drużyn, aby przedstawiciele Spartan mogli się skoncentrować na rywalizacji

(h) Poszczególne sekcje trasy, które są techniczne, zdalne lub podlegają unikalnym warunkom środowiskowym mogą zostać, według uznania Race Directora lub zespołu, objęte limitem czasowym.

Szczegółowe instrukcje pokonywania przeszkód dla drużyn można znaleźć w Instrukcji dostępnej tutaj

11. NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW

W sezonie 2019 przewidzieliśmy następujące nagrody: KLIKNIJ TUTAJ.

NAGRODY REGIONALNYCH SERII CEU 2019 dla Elite (brutto)
1. miejsce 700 €, trofeum
2. miejsce 600 €, trofeum
3. miejsce 500 €, trofeum
4. miejsce 400 €, 1 darmowy bilet na trifecta 2020
5. miejsce 350 €, 1 darmowy bilet na Beast 2020
6. miejsce 300 €, 1 darmowy bilet na Beast 2020
7. miejsce 250 €, 1 darmowy bilet na Super 2020
8. miejsce 200 €, 1 darmowy bilet na Super 2020
9. miejsce 150 €, 1 darmowy bilet na Sprint 2020
10. miejsce 100 €, 1 darmowy bilet na Sprint 2020

NAGRODY REGIONALNYCH SERII CEU 2019 dla AGE GROUP

Nagrody dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii indywidualnej Age Group (10 kategorii) w Serii Regionalnej CEU:

1. miejsce: 200 €, trofeum i 1 darmowy bilet na Beast w 2020
2. miejsce: 150 € i 1 darmowy bilet na Super 2020
3. miejsce: 100 € i 1 darmowy bilet na Sprint w 2020

W sumie zostanie nagrodzonych 60 osób z Age Group.

Wszystkie darmowe bilety są ważne tylko na imprezy organizowane w regionie CEU! Nagrody finansowe są brutto.

Inne Nagrody:

WZWANIE DRUŻYNOWE kwalifikujące do MISTRZOSTW ŚWIATA (na wybranych wydarzeniach).
1. miejsce 300 € dla całej drużyny, trofeum i darmowy bilet na Beast dla każdego członka
2. miejsce 210 € dla całej drużyny, bezpłatny bilet na Super dla każdego członka
3. miejsce 120 € dla całej drużyny, bezpłatny bilet na Sprint dla każdego członka

Wszystkie darmowe bilety są ważne tylko w regionie CEU! Nagrody finansowe są brutto.

Nagroda Fair Play
Nie będzie przyznawana w każdym wyścigu. Przyznawana jest od czasu do czasu, zwłaszcza za honorowe sportowe zachowanie.
 
 

12. PROTESTY
12.1 Zanim zostaną ogłoszone ostateczne wyniki, odbędzie się oficjalny przegląd zapisu wideo. W związku z tym ostateczne wyniki wyścigu, mogą nie zostać opublikowane od razu po zakończeniu wyścigu.

12.2 Kary znalezione podczas przeglądu wideo są wyświetlane w czasie rzeczywistym na monitorach w Namiocie Wyników podczas przeglądu wideo. Obowiązkiem zawodników jest sprawdzenie monitorów wyświetlających kary do czasu ceremonii wręczenia nagród w przypadku, gdyby chcą oni zgłosić protest dotyczący kar.

12.3 Przedstawiciel Zawodów zastrzega sobie prawo do kontynuowania rozpatrywania kary po wydarzeniu w przypadku nieobecności lub nieosiągalności zawodnika.

12.4 Do zawodnika należy ustalenie, czy w trakcie imprezy przyznano mu karę zgłoszenie protestu podczas wyznaczonego na to czasu.

12.5 Oficjalne protesty zawodników dotyczące wyników, dyskwalifikacji, kar, naruszenia regulaminu lub trasy, skarg na zachowanie lub działania innych zawodników mogą zostać ogłoszone nie później niż na 1 godzinę przed ceremonią rozdania nagród lub zgodnie z Athlete Guide na dany bieg

12.6 Oficjalne protesty zgłaszane są ustnie bezpośrednio Dyrektorowi Wyścigu.

12.7 Przed oficjalnym protestem należy wnieść opłatę za protest (30 €) w Punkcie Rejestracji.

12.8 W przypadku uzasadnionego protestu opłata zostanie zwrócona.

12.9 Spartan zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji lub decyzji podjętych w dniu wyścigu na czas nieokreślony po wydarzeniu, w przypadkach niesportowego zachowania i / lub zamierzonego lub złośliwego łamania zasad, w tym pozytywnych wyników testów na obecność dopingu lub narkotyków zarządzonych przez Spartan lub podmioty trzecie wskazane przez Spartan.

 
 

13. ZARZĄDZENIA ANTYDOPINGOWE
Dystrybucja nagród pieniężnych jest zgodna z następującymi procedurami:
(a) Każdy zawodnik Spartan potwierdza prawdopodobieństwo kontroli antydopingowej podczas dowolnego wydarzenia Spartan Eventu i że przeczytał oraz akceptuje listę zakazanych substancji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Lista dostępna
tutaj: https: //www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited

(b) Każdy zawodnik Spartan Race, któremu test dla WADA wyjdzie pozytywnie otrzyma następującą karę:
(i) Pierwsze wykroczenie: 2-letni zakaz uczestnictwa we wszystkich globalnych wydarzeniach Spartan.
(ii) Drugie wykroczenie: dożywotni zakaz uczestnictwa we wszystkich globalnych wydarzeniach Spartan.

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE LUB ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
W przypadku bardzo złej pogody, katastrof naturalnych lub z innych przyczyn organizacyjno technicznych, organizatorzy Spartan Race zastrzegają sobie prawo do zmiany, modyfikacji części lub w całości trasy, jak również przeszkód, a także zawiesić lub zakończyć cały wyścig na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawodników, publiczności i organizatorów. W przypadku, że konkurenci będą zobowiązane do zawieszenia lub zakończenia działalności dla wyżej wymienionych powodów, muszą to zrobić natychmiast.

Zasady te nie są ostateczne i będą stale modyfikowane, aktualizowane i zmieniane przez dyrektora wyścigu, w zależności od sytuacji.

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2019 r