DARMOWY PRZEWODNIK

Przeszkody Reebok Spartan Race mogą zasiać niepewność w sercach wielu ludzi którzy znajdą się na trasie wyścigu. Z wyścigu na wyścig, nasze przeszkody nadal będą obnażać słabości, nawet u najbardziej doświadczonych zawodników np. Wspinanie się po linie. Jeśli nie jesteś wystarczająco silny, lub nie znasz technik wspinania się, zrobisz 30 Burpee. Kolejną znienawidzoną przeszkodą jest Spear Throw. Ile razy widziałeś jak ktoś nie zalicza tej przeszkody, podczas gdy inne pokonuje z łatwością?

Wiele przeszkód stanie na Twojej drodze do ukończenia Spartan Race. Poniżej opiszemy jak przygotować się do pokonania niektórych z nich.

Standardowe przeszkody szczegółowe przepisy / Instrukcje:

Instrukcje słowne

Instrukcje podane podczas briefingu przed wyścigiem przed Dyrektora Zawodów, podane ustnie przez obsługę zawodów przy przeszkodzie lub zawarte w zasadach dotyczących konkretnego wyścigu mają pierwszeństwo przed zasadami podanymi poniżej. Niektóre przeszkody, podczas niektórych zawodów mogą być zmodyfikowane na trudniejsze lub sposób ich poprawnego wykonania może być zmieniony. Instrukcje podane przy przeszkodzie muszą być przestrzegane. Dość częstym zjawiskiem jest modyfikowanie przeszkód ze względów środowiskowych lub logistycznych.

Burpee Zone

Przeszkody będą mieć “Burpee Zone lub Burpee Area”. Zawodnicy są zobowiązani do odbycia kary Burpee w wyznaczonej strefie lub w obszarze gdzie obsługa trasy i/lub kamery mogą nadzorować wykonanie kary. Sędziowie zawodów będą sprawdzać zapis kamer, aby skontrolować poprawność wykonania karnego ćwiczenia. Strefy Burpee wyznaczone są dla bezpieczeństwa oraz odblokowania trasy wyścigu. Blokowanie innych zawodników po przez robienie Burpee na trasie, uznawane będzie jako niesportowe zachowanie.

Nagrania video

Zapis z kamery video może zmienić wyniki wyścigu, wyniki nie są ostateczne dopóki sędziowie nie przejrzą zapisu z kamer i nie zatwierdzą wyników.

Spartan Burpee Definition

Burpee składa się z dwóch elementów. W pierwszej fazie tułów i nogi muszą być wyprostowane, ramiona ugięte, klatka piersiowa musi dotykać ziemi. W drugiej fazie tułów i nogi są prostopadłe do ziemi, ręce ponad głową, a stopy są oderwane od ziemi.

“Nie poddawaj się, nigdy się nie poddawaj.” – Jimmy V.

*Sprawdź email, wysłaliśmy Tobie przewodnik*